RSS

Nasza studentka laureatką konkursu im. Ryszarda Mienickiego

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że praca dyplomowa naszej studentki Pani Magdaleny Szajny, pt. ,,Kroniki szkolne w zbiorach Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach”, została nagrodzona wyróżnieniem w konkursie im. Ryszarda Mienickiego na „Najlepszą pracę Dyplomową z Zakresu Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją”.

Poniżej zamieszczamy fragment opinii promotora pracy dra Tomasza Czarnoty.

„Praca Magdaleny Szajny dostarcza wielu przejrzyście usystematyzowanych wiadomości na temat funkcjonowania szkoły (podstawowej, następnie gimnazjum) w Siedliskach oraz jej społecznego otoczenia na przestrzeni kilkudziesięciu lat, od 1907 r. do 2017 r.(z luką dla lat 60. – 80. XX w., dla których kronika się nie zachowała). Jest w niej przedstawione szerokie spektrum problemów – od kształtowania się infrastruktury szkolnej i liczebnego rozwoju tej placówki oświatowej do wydarzeń politycznych, kulturalnych, demograficznych a nawet pogodowych występujących na terenie oddziaływania szkoły (szkół). Istotnym i ciekawym elementem uzupełniającym obraz wspomnianych kronik szkolnych są uwagi dotyczące ich oryginalnej formy (format, okładka, „ręka pisarska”, warstwa ikonograficzna itd.)”.

Składamy serdeczne gratulacje Pani Magdalenie i promotorowi pracy życząc im dalszych sukcesów naukowych.

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 10/01/2019 w Uncategorized

 

Zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki. Rekrutacja do 7 lutego 2019 r.

Nasze studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych. Ich absolwenci uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • pracy w charakterze archiwisty we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej;
 • pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67);
 • pracy na stanowisku biurowym, związanej z tworzeniem i postępowaniem z dokumentacją w całym jej cyklu życia, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • wykorzystywania materiałów archiwalnych do celów badawczych, publicystycznych, urzędowych, obsługi prawnej, edukacyjnych,  genealogicznych, kulturalnych.

Rekrutacja trwa do 7 lutego 2019 r. Zajęcia, odbywające się w soboty i w niedziele (zasadniczo co dwa tygodnie), planujemy rozpocząć  w marcu 2019 r., a zakończyć na przełomie grudnia i stycznia 2019/2020, z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.

Szczegółowe informacje:

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,archiwistyka,7143.chtm

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 17/12/2018 w Uncategorized

 

Oda do Archiwistyki

Gorąco zachęcamy do głosowania na utwór „Oda do Archiwistyki” autorstwa naszej absolwentki Pani Aleksandry Pietraszek (obecnie doktorantki w Instytucie Historii UMCS), w konkursie z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

Link do strony gdzie można polubić utwór naszej absolwentki:

Poniżej tekst „Ody do Archiwistyki”

Archiwistyko moja kochana!
Tyś warta pięciu lat studiowania,
Z Tobą dzień każdy rozpoczynałam,
Nad archiwami się rozpływałam!
Śladów przeszłości szukać mnie nauczyłaś,
Gdy z siostrą Historią za rękę chodziłaś.
Dzięki Tobie – czy w dzień, czy w nocy – ustawę archiwalną wyrecytuję jak z procy!
Archiwa, kancelarie i registratury – przecież to są Twoje pełnoprawne córy.
Akta, dokumenty i papierów krocie – wszystkie ukąpane w srebrze i złocie.
A cóż za satysfakcja Twym magistrem być!
Przecież to jest najlepsze ze wszystkich możliwych żyć.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27/10/2018 w Uncategorized

 

Nasi pracownicy w Radzie Naukowej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Miło jest nam poinformować, że dwóch pracowników naszego Zakładu, Prof. dr hab. Krzysztof Skupieński oraz dr hab. Marek Konstankiewicz, zostało wybranych w skład Rady Naukowej ds. Współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych ze środowiskami naukowymi archiwistyki w Polsce.

Rada jest organem doradczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jednym z jej zadań jest inspirowanie i organizowanie w środowiskach naukowych oraz archiwach państwowych dyskusji nad zagadnieniami wymagającymi przebadania oraz inspirowanie do zgłaszania postulatów badawczych w zakresie archiwistyki.

43063106_1470255753077231_7324676435354845184_n43023830_1470255739743899_7612209661005004800_n

43006838_1470255746410565_963255778880258048_n

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 03/10/2018 w Uncategorized

 

Podziękowania w związku z rekrutacją

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy już w tym roku nabór na studia na naszym kierunku. Dziękujemy wszystkim kandydatom za zaufanie, którym nas obdarzyliście.

Cieszy nas spore zainteresowanie naszymi studiami na poziomie II stopnia. Kandydaci, którzy wybrali nasz kierunek jako studia magisterskie, ukończyli wiele różnych kierunków na poziomie licencjackim, m.in. administrację, bezpieczeństwo wewnętrzne, kognitywistykę, edytorstwo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz historię.  Dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa oczekiwań!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 24/09/2018 w Uncategorized

 

Zapraszamy na nasze studia

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

ARCHIVES
AND RECORDS & INFORMATION MANAGEMENT

 Od 2012 r. drugie tego typu samodzielne studia
licencjackie i magisterskie w Polsce

 Jesteśmy w pierwszej trójce wiodących krajowych
uniwersyteckich ośrodków kształcenia
archiwistów i zarządców dokumentacji (records & information managerów)

 Do wyboru specjalności:

 • Archiwistyka
 • Zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Informatyka biurowa (i archiwalna)  jedyna taka w Polsce

Zajęcia prowadzą:

 • jedni z najlepszych w kraju profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy
  z Zakładu Archiwistyki i NPH (w tym dodatkowo magistrzy prawa oraz administracji) oraz z IH UMCS
 • znakomici nauczyciele akademiccy z Instytutu Informatyki UMCS
 • doświadczona kadra kierownicza archiwów państwowych i IPN
 • cenieni w kraju eksperci Emiksu – firmy archiwalnej tworzącej systemy informatyczne do zarządzania dokumentacją in. dla centrali PKO BP, wielu ministerstw i NIK

Praktyki zawodowe

w urzędach, instytucjach i firmach; m.in. w Kancelarii Prezydenta RP

 Sprawdź dokładny schemat naszych studiów

    Nasze studia łączą tradycję z zaawansowaną nowoczesnością. Niektóre uczą np. arkanów pracy ze starymi dokumentami historycznymi i metodami ich archiwizacji. Inne wprowadzają w tajniki biurokracji, współczesnej e-administracji, w podstawy baz danych oraz w supernowoczesne techniki ich eksploracji. Są też takie zajęcia, jak zarządzanie wiedzą i informacją oraz zestaw przedmiotów prawniczych. Mamy solidny pakiet zajęć z records & information management. Przygotowuje do upowszechniającego się w Europie spektakularnego zawodu przyszłości.

   Pierwsi magistrzy AiNZZI ukończyli nasze studia w czerwcu 2017 r. Niektórzy znaleźli zatrudnienie już w czasie studiów – np. w archiwach wojskowych. 90% naszych licencjatów decyduje się kontynuować studia magisterskie na naszym kierunku. Co roku kilkanaście osób po ukończeniu studiów licencjackich na innych kierunkach (administracja, prawo, informatyka) podejmuje studia magisterskie u nas. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim darzą nasz kierunek studenci i absolwenci.

  Od 1978 nieprzerwanie działała w UMCS specjalność archiwalna. Jej absolwenci pracują w archiwach państwowych, zakładowych w urzędach i instytucjach, a także w archiwach prywatnych oraz w IPN, zarządzają dokumentacją w urzędach i firmach. Jeden został nawet ministrem. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani, by opanować nowe zawody społeczeństwa informacyjnego, które pojawią w przyszłości.

POSTAW NA SUPERNOWOCZESNE STUDIA, KTÓRE NIE ZRYWAJĄ ZE SPRAWDZONĄ TRADYCJĄ 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27/06/2018 w Uncategorized

 

Projekt Humanista-Stażysta

Niezmiernie miło nam poinformować, że 18 naszych studentów od stycznia do marca 2018 r. odbyło 6-tygodniowe płatne staże zawodowe m.in. w Archiwum Państwowym w Koszalinie, Instytucie Pamięci Narodowej z siedzibą we Wrocławiu i Lublinie, Archiwum Narodowym w Krakowie. Staże realizowane były w ramach projektu „Humanista Stażysta”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ze staży.

IMG_20180219_10362431250482_1589037201164599_3227205625549160448_nIMG_20180313_12472531286221_1589036831164636_7985771459551166464_n

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26/06/2018 w Uncategorized