RSS

Nasi pracownicy w Radzie Naukowej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Miło jest nam poinformować, że dwóch pracowników naszego Zakładu, Prof. dr hab. Krzysztof Skupieński oraz dr hab. Marek Konstankiewicz, zostało wybranych w skład Rady Naukowej ds. Współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych ze środowiskami naukowymi archiwistyki w Polsce.

Rada jest organem doradczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jednym z jej zadań jest inspirowanie i organizowanie w środowiskach naukowych oraz archiwach państwowych dyskusji nad zagadnieniami wymagającymi przebadania oraz inspirowanie do zgłaszania postulatów badawczych w zakresie archiwistyki.

43063106_1470255753077231_7324676435354845184_n43023830_1470255739743899_7612209661005004800_n

43006838_1470255746410565_963255778880258048_n

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 03/10/2018 w Uncategorized

 

Zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki

Nasze studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych. Ich absolwenci uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • pracy w charakterze archiwisty we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej;
 • pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67);
 • pracy na stanowisku biurowym, związanej z tworzeniem i postępowaniem z dokumentacją w całym jej cyklu życia, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • wykorzystywania materiałów archiwalnych do celów badawczych, publicystycznych, urzędowych, obsługi prawnej, edukacyjnych,  genealogicznych, kulturalnych.

Rekrutacja trwa do 5 listopada 2018 r. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele (zasadniczo co dwa tygodnie) planujemy rozpocząć  na przełomie listopada i grudnia, a zakończyć w czerwcu 2019 r. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów, złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Szczegółowe informacje:

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,archiwistyka,7143.chtm

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25/09/2018 w Uncategorized

 

Podziękowania w związku z rekrutacją

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy już w tym roku nabór na studia na naszym kierunku. Dziękujemy wszystkim kandydatom za zaufanie, którym nas obdarzyliście.

Cieszy nas spore zainteresowanie naszymi studiami na poziomie II stopnia. Kandydaci, którzy wybrali nasz kierunek jako studia magisterskie, ukończyli wiele różnych kierunków na poziomie licencjackim, m.in. administrację, bezpieczeństwo wewnętrzne, kognitywistykę, edytorstwo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz historię.  Dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa oczekiwań!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 24/09/2018 w Uncategorized

 

Zapraszamy na nasze studia

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

ARCHIVES
AND RECORDS & INFORMATION MANAGEMENT

 Od 2012 r. drugie tego typu samodzielne studia
licencjackie i magisterskie w Polsce

 Jesteśmy w pierwszej trójce wiodących krajowych
uniwersyteckich ośrodków kształcenia
archiwistów i zarządców dokumentacji (records & information managerów)

 Do wyboru specjalności:

 • Archiwistyka
 • Zarządzanie dokumentacją współczesną
 • Informatyka biurowa (i archiwalna)  jedyna taka w Polsce

Zajęcia prowadzą:

 • jedni z najlepszych w kraju profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy
  z Zakładu Archiwistyki i NPH (w tym dodatkowo magistrzy prawa oraz administracji) oraz z IH UMCS
 • znakomici nauczyciele akademiccy z Instytutu Informatyki UMCS
 • doświadczona kadra kierownicza archiwów państwowych i IPN
 • cenieni w kraju eksperci Emiksu – firmy archiwalnej tworzącej systemy informatyczne do zarządzania dokumentacją in. dla centrali PKO BP, wielu ministerstw i NIK

Praktyki zawodowe

w urzędach, instytucjach i firmach; m.in. w Kancelarii Prezydenta RP

 Sprawdź dokładny schemat naszych studiów

    Nasze studia łączą tradycję z zaawansowaną nowoczesnością. Niektóre uczą np. arkanów pracy ze starymi dokumentami historycznymi i metodami ich archiwizacji. Inne wprowadzają w tajniki biurokracji, współczesnej e-administracji, w podstawy baz danych oraz w supernowoczesne techniki ich eksploracji. Są też takie zajęcia, jak zarządzanie wiedzą i informacją oraz zestaw przedmiotów prawniczych. Mamy solidny pakiet zajęć z records & information management. Przygotowuje do upowszechniającego się w Europie spektakularnego zawodu przyszłości.

   Pierwsi magistrzy AiNZZI ukończyli nasze studia w czerwcu 2017 r. Niektórzy znaleźli zatrudnienie już w czasie studiów – np. w archiwach wojskowych. 90% naszych licencjatów decyduje się kontynuować studia magisterskie na naszym kierunku. Co roku kilkanaście osób po ukończeniu studiów licencjackich na innych kierunkach (administracja, prawo, informatyka) podejmuje studia magisterskie u nas. Świadczy to o dużym zaufaniu jakim darzą nasz kierunek studenci i absolwenci.

  Od 1978 nieprzerwanie działała w UMCS specjalność archiwalna. Jej absolwenci pracują w archiwach państwowych, zakładowych w urzędach i instytucjach, a także w archiwach prywatnych oraz w IPN, zarządzają dokumentacją w urzędach i firmach. Jeden został nawet ministrem. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani, by opanować nowe zawody społeczeństwa informacyjnego, które pojawią w przyszłości.

POSTAW NA SUPERNOWOCZESNE STUDIA, KTÓRE NIE ZRYWAJĄ ZE SPRAWDZONĄ TRADYCJĄ 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27/06/2018 w Uncategorized

 

Projekt Humanista-Stażysta

Niezmiernie miło nam poinformować, że 18 naszych studentów od stycznia do marca 2018 r. odbyło 6-tygodniowe płatne staże zawodowe m.in. w Archiwum Państwowym w Koszalinie, Instytucie Pamięci Narodowej z siedzibą we Wrocławiu i Lublinie, Archiwum Narodowym w Krakowie. Staże realizowane były w ramach projektu „Humanista Stażysta”, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ze staży.

IMG_20180219_10362431250482_1589037201164599_3227205625549160448_nIMG_20180313_12472531286221_1589036831164636_7985771459551166464_n

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26/06/2018 w Uncategorized

 

Nowa specjalność na studiach I stopnia – Informatyka biurowa

Zachęceni sukcesem nowej specjalności „Informatyka biurowa” na studiach II stopnia (magisterskich) postanowiliśmy uruchomić ową specjalność na studiach licencjackich. Nowa specjalność będzie funkcjonowała obok dwóch dotychczasowych – „Archiwistyki historycznej” i „Zarządzania dokumentacją współczesną”.

Program specjalności „Informatyka biurowa” został opracowany we współpracy z Instytutem Informatyki UMCS, której pracownicy prowadzą zajęcia informatyczne w pracowniach komputerowych. Pośród przedmiotów nowej specjalności znajdują się m.in.  Podstawy baz danych, Podstawy oprogramowania Enterprise Content Management (ECM), Informatyka biurowa i archiwalna, Zarządzanie archiwum cyfrowym,  Archiwizacja zasobów cyfrowych. Program specjalności został opracowany w oparciu o aktualne i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów świadczących usługi informatyczne m.in. w zakresie eksploracji danych (ang. data mining), czyli odkrywania w zbiorach danych nowych zależności i wiedzy, które nie były wcześniej znane odbiorcy. Bazy danych posiadają duży potencjał informacyjny, jednak informacje w nich zawarte są wyrażone niejawnie, są ukryte w danych, dlatego należy je odkryć czy pozyskać. Zawód analityka data mining jest obecnie jednym z bardziej poszukiwanych na rynku pracy. Określa się go mianem zawodu przyszłości – http://natemat.pl/119085,to-oni-beda-najbardziej-poszukiwani-na-rynku-pracy-analityk-data-mining-oto-zawod-przyszlosci

faktura_elektroniczna

Absolwent specjalizacji „Informatyka biurowa” zyskuje przygotowanie do stosowania najnowszych programów i systemów informatycznych w pracy biurowej (biurotyka) i archiwach bieżących organizacji. Jego kompetencje dotyczą informatycznych narzędzi zarządzania dokumentacją i informacją powstających w postaci tradycyjnej i elektronicznej. Jest to proces znacznie szerszy niż digitalizacja rozumiana jako skanowanie materiałów papierowych do postaci cyfrowej. Wskazane umiejętności umożliwiają absolwentowi pozyskanie pracy w różnych typach biur oraz archiwach urzędów, przedsiębiorstw czy instytucji społecznych.

Serdecznie zapraszamy na specjalność „Informatyka biurowa” na studiach I stopnia na kierunku Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi od roku akademickiego 2016/2017!!!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26/06/2018 w Uncategorized

 

Opinia na temat naszego kierunku studiów

Jestem studentką III roku Archiwistyki i Nowoczesnego Zarządzania Zasobami Informacyjnymi (Archivistics and Records & Information Management). Studiowanie na tym kierunku dostarcza przede wszystkim umiejętności praktycznych połączonych w przystępny sposób z teorią. Zdobyte informacje w trakcie zajęć z pewnością będą przydatne w przyszłej karierze zawodowej jak i w życiu prywatnym. Same zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze co ułatwia zrozumienie tematyki zajęć.

Dzięki dużej wyrozumiałości wykładowców z Instytutu Historii od 3 lat z powodzeniem łączę pracę ze studiami dziennymi co dało mi możliwość dużego rozwoju. Przychylność pracowników Uniwersytetu i indywidualne podejście do studenta pozwoli mi ukończyć studia, a ciągłość zatrudnienia pozwoli rozwijać się dalej na rynku pracy.

Dodatkowo patrząc z perspektywy czasu wybór kierunku był trafiony i daje możliwość rozwijania się w różnych kierunkach od typowo historycznej archiwistyki, współczesnej dokumentacji biurowej, zarządzania informacją czy nowoczesnych systemów informacyjnych. Jestem pewna, że studiowanie na tym kierunku będzie świetną podstawą do wszelkiej pracy biurowej, gdyż dopasowane są do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

W trakcie całych trzech lat nieoceniona była też Pani z dziekanatu, która wbrew powszechnej opinii była miła, pomocna i wyrozumiała 🙂 Mój wybór studiów magisterskich będzie oczywisty, więc z czystym sumieniem polecam i zachęcam do wybrania właśnie tego kierunku.

Kinga Gałkowska

kinga2

Pani Kinga na tle Akropolu w Atenach, u podnóża którego znajdowało się najstarsze archiwum świata – Metroon.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25/06/2018 w Uncategorized