RSS

Studia podyplomowe Archiwistyka – Plan zajęć

Pragniemy poinformować, że w zakładce Studia Podyplomowe – Archiwistyka pojawił się plan zajęć wszystkich zjazdów, które odbędą się do czerwca 2018 r.

Naszym studentom życzymy wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 🙂

 

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 01/01/2018 w Uncategorized

 

Pierwsi magistrzy Archiwistyki i Nowoczesnego Zarządzania Zapisami Informacyjnymi UMCS

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym tytuł magistra Archiwistyki i Nowoczesnego Zarządzania Zapisami Informacyjnymi uzyskały cztery studentki, które są pierwszymi magistrami naszego kierunku. Z tej okazji otrzymały słoneczniki od Kierownika Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Prof. Krzysztofa Skupieńskiego. Na zdjęciu poniżej prezentują się nasze szczęśliwe absolwentki, komisja obrony pracy dyplomowej w składzie – dziekan Wydziału Humanistycznego Prof. Robert Liwiński, Dyrektor Instytutu Historii Prof. Marek Sioma, kierownik zakładu Prof. Krzysztof Skupieński – oraz rodzice jednej z pań. Gratulujemy i życzymy powodzenia na nowych szlakach życiowych.

 

Pierwsze absolwenci

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 04/07/2017 w Uncategorized

 

Zapraszamy na nasze studia

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

ARCHIVES
AND RECORDS & INFORMATION MANAGEMENT

 Od 2012 r. drugie tego typu samodzielne studia
licencjackie i magisterskie w Polsce

 Jesteśmy w pierwszej trójce wiodących krajowych
uniwersyteckich ośrodków kształcenia
archiwistów i zarządców dokumentacji (records & information managerów)

 Do wyboru specjalności:

  • Archiwistyka
  • Zarządzanie dokumentacją współczesną
  • Informatyka biurowa (i archiwalna)  jedyna taka w Polsce

Zajęcia prowadzą:

  • jedni z najlepszych w kraju profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy
    z Zakładu Archiwistyki i NPH (w tym dodatkowo magistrzy prawa oraz administracji) oraz z IH UMCS
  • znakomici nauczyciele akademiccy z Instytutu Informatyki UMCS
  • doświadczona kadra kierownicza archiwów państwowych i IPN
  • cenieni w kraju eksperci Emiksu – firmy archiwalnej tworzącej systemy informatyczne do zarządzania dokumentacją in. dla centrali PKO BP, wielu ministerstw i NIK

Praktyki zawodowe

w urzędach, instytucjach i firmach; m.in. w Kancelarii Prezydenta RP

 Sprawdź dokładny schemat naszych studiów

    Nasze studia łączą tradycję z zaawansowaną nowoczesnością. Niektóre uczą np. arkanów pracy ze starymi dokumentami historycznymi i metodami ich archiwizacji. Inne wprowadzają w tajniki biurokracji, współczesnej e-administracji, w podstawy baz danych oraz w supernowoczesne techniki ich eksploracji. Są też takie zajęcia, jak zarządzanie wiedzą i informacją oraz zestaw przedmiotów prawniczych. Mamy solidny pakiet zajęć z records & information management. Przygotowuje do upowszechniającego się w Europie spektakularnego zawodu przyszłości.

   Pierwsi magistrzy AiNZZI ukończą studia w czerwcu 2017. Niektórzy znaleźli zatrudnienie już teraz – np. w archiwach wojskowych. Od 1978 nieprzerwanie działała w UMCS specjalność archiwalna. Jej absolwenci pracują w archiwach państwowych, zakładowych w urzędach i instytucjach, a także w archiwach prywatnych oraz w IPN, zarządzają dokumentacją w urzędach i firmach. Jeden został nawet ministrem. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani, by opanować nowe zawody społeczeństwa informacyjnego, które pojawią w przyszłości.

POSTAW NA SUPERNOWOCZESNE STUDIA, KTÓRE NIE ZRYWAJĄ ZE SPRAWDZONĄ TRADYCJĄ 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 29/06/2017 w Uncategorized

 

Opinia na temat naszego kierunku studiów

Właśnie ukończyłam I rok studiów II stopnia, moje doświadczenie pokazuje zaś, jak wybór kierunku Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi może dać dobre podstawy dla rozwoju kariery w zawodzie archiwisty.

W ubiegłym roku aplikowałam o staż w do Archiwum Rady Unii Europejskiej w Brukseli. Ku mojej uciesze wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zdobywając doświadczenie w unijnej instytucji miałam możliwość uczestnictwa w opracowywaniu dokumentów Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Przygotowywałam też ostateczne wersje materiałów archiwalnych do ich wieczystego przechowywania w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej we Florencji. Wiedzę, którą zdobyłam na studiach, z powodzeniem wykorzystywałam podczas codziennej pracy, bardzo zresztą docenionej przez personel Archiwum.

Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że obecnie zawód archiwisty jest przyszłościowy i nieustannie się rozwija. Do zarządzania dokumentacją wytwarzaną obecnie niezbędna jest zaś wyspecjalizowana kadra pracowników. Teraz, kiedy zakończyłam staż, pozostały mi nie tylko miłe wspomnienia, ale również doświadczenie, które z pewnością zaowocuje w przyszłości. Wiem, że wybór studiów Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi, był bardzo dobrą decyzją!

Paulina, I rok studiów II stopnia Archiwistyki i Nowoczesnego Zarządzania Zapisami Informacyjnymi

4.png

3

2

111.jpg

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26/06/2017 w Uncategorized

 

Opis kierunku studiów w językach ukraińskim i rosyjskim

Wychodząc na przeciw zapytaniom obcokrajowców o możliwość studiowania na naszym kierunku poniżej zamieszczamy opis studiów w językach ukraińskim i rosyjskim.

Tekst w języku ukraińskim

Під час навчання Ви отримаєте знання та навики, які дозволять Вам займатися документацією, що є необхідною умовою функціонування сучасних фірм та установ. Наш напрямок поєднує навчання в сфері традиційного архівознавства, базованого на збереженні історичної документації, і сучасне комп’ютеризоване управління документацією (records management). Наш факультет поєднує традицію і сучасність.

Під час навчання Ви матимете можливість проходити студентську  практику в урядових установах, приватних фірмах та в Канцелярії Президента Польщі.

Після першого року навчання Вам запропонують на вибір одну з трьох спеціальностей: „Історичне Архівознавство”, „Управління Сучасною Документацією” та „Канцелярська Інформатика”. „Історичне Архівознавство” підготує Вас до роботи в історичних архівах. „Управління Сучасною Документацією” – до роботи з сучасною документацією. „Канцелярська Інформатика” – навчає обслуговувати інформаційні системи, які потрібні для керування документацією та інформацією. Програма наших навчань включає такі предмети, як: робота з базами даних, управління знаннями, eлектро́нний у́ряд.

Більшість занять на нашому факультеті мають практичний характер, перш за все це заняття в комп’ютерних залах. Щодо можливості Щодо працевлаштування за спеціальністю, то наш напрямок є одним з найбільш перспективних на нашому факультеті.

Ми готуємо професійних архівістів і рекордс менеджерів (records managers). Після закінчення навчання Ви зможете працювати в різноманітних архівах, офісах, канцеляріях, чи як чиновники в секретаріатах. Ці професії користуються все більшою популярністю на польському ринку праці. Наші випускники після закінченню навчання зможуть працювати в усіх установах, пов’язаних з управлінням документацією, інформацією та знаннями.

Запрошуємо Вас на навчання!

Tekst w języku rosyjskim

Во время обучения Вы получите знания и навыки, позволяющие Вам заниматься документацией, являющейся необходимым условием функционирования современных учреждений и фирм. Наше направление совмещает учебу в сфере традиционного архивоведения, основанного на сохранении исторической документации, и современное компьютерное управление документацией (records management). Наш факультет объединяет традиции и современность.

Во время учебы Вы сможете проходить студенческую практику в государственных учреждениях, частных фирмах, а также, в Канцелярии Президента Польши.

После первого года обучения Вам предложат на выбор одну из трех специальностей: „Историческое Архивоведение”, „Управление Современной Документацией» и «Канцелярская Информатика”. „Историческое Архивоведение” подготовит Вас к работе в исторических архивах. „Управление Современной Документацией” – к работе с современной документацией. „Канцелярская Информатика” – учит обслуживать информационные системы, необходимые для управления документацией и информацией. Программа наших занятий включает такие предметы, как: работа с базами данных, управление знаниями, электронное государство.

Большинство занятий на нашем факультете имеют практический характер, прежде всего, это занятие в компьютерных залах. Относительно трудоустройства по специальности, наше направление является одним из наиболее перспективных на факультете.

Мы готовим профессиональных архивистов и рекордс менеджеров (records managers). После окончания учебы, Вы сможете работать в различных архивах, офисах, канцеляриях, или как чиновник в секретариатах. Эти профессии пользуются большой популярностью на польском рынке труда. Наши выпускники по окончанию обучения смогут работать во всех учреждениях, связанных с управлением документацией, информацией и знаниями.

Приглашаем Вас на учебу.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 28/05/2017 w Uncategorized

 

Objazd naukowy studentów we Lwowie

Stałym elementem uniwersyteckiego kształcenia na naszym kierunku są objazdy naukowe, podczas których studenci zwiedzają archiwa i inne pokrewne im instytucje w Polsce i za granicą. Jest to bardzo dobra okazja by zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania tych miejsc, co znakomicie uzupełnia treści przekazywane podczas zajęć dydaktycznych.

W tym roku, podobnie zresztą jak w poprzednich latach, grupa naszych studentów gościła we Lwowie. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z objazdu naukowego, które przedstawiają cmentarz Orląt, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne (tzw. Bernardyńskie), Bibliotekę Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki, wnętrze tej uczelni, kopiec Unii Lubelskiej (z panoramą miasta) oraz Wysoki Zamek (resztki murów), dziedziniec budynku Wydziału Geografii (i pomnik z plecakiem) z którego wchodzi się do archiwum uniwersyteckiego.

105_1189105_1230105_1255105_1551105_1461105_1386105_1280105_1308105_1563

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27/05/2017 w Uncategorized

 

Opinia na temat naszego kierunku studiów

Jestem studentką III roku Archiwistyki i Nowoczesnego Zarządzania Zasobami Informacyjnymi (Archivistics and Records & Information Management). Studiowanie na tym kierunku dostarcza przede wszystkim umiejętności praktycznych połączonych w przystępny sposób z teorią. Zdobyte informacje w trakcie zajęć z pewnością będą przydatne w przyszłej karierze zawodowej jak i w życiu prywatnym. Same zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze co ułatwia zrozumienie tematyki zajęć.

Dzięki dużej wyrozumiałości wykładowców z Instytutu Historii od 3 lat z powodzeniem łączę pracę ze studiami dziennymi co dało mi możliwość dużego rozwoju. Przychylność pracowników Uniwersytetu i indywidualne podejście do studenta pozwoli mi ukończyć studia, a ciągłość zatrudnienia pozwoli rozwijać się dalej na rynku pracy.

Dodatkowo patrząc z perspektywy czasu wybór kierunku był trafiony i daje możliwość rozwijania się w różnych kierunkach od typowo historycznej archiwistyki, współczesnej dokumentacji biurowej, zarządzania informacją czy nowoczesnych systemów informacyjnych. Jestem pewna, że studiowanie na tym kierunku będzie świetną podstawą do wszelkiej pracy biurowej, gdyż dopasowane są do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

W trakcie całych trzech lat nieoceniona była też Pani z dziekanatu, która wbrew powszechnej opinii była miła, pomocna i wyrozumiała 🙂 Mój wybór studiów magisterskich będzie oczywisty, więc z czystym sumieniem polecam i zachęcam do wybrania właśnie tego kierunku.

Kinga Gałkowska

kinga2

Pani Kinga na tle Akropolu w Atenach, u podnóża którego znajdowało się najstarsze archiwum świata – Metroon.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26/05/2017 w Uncategorized